GREGERS WINTHER WULFSBERG GRAM

Fakta

Født: 15. desember 1917 i Oslo
Død: 13. november, Olaf Ryes Plass, Oslo
Begravet: Vestre Gravlund, Oslo
Militær grad: Fenrik
Dekknavn: Karl Johan
Oslogjengen: Fra 1944
Utmerkelser: Krigskorset med to sverd, Military Cross, Military Medal

Noen fakta om Gram

Gregers ble født i Oslo onsdag 15. desember 1917. Han vokste opp på Hasselbakken / Heggeli i Oslo. Gregers Grams far var byfogd Harald Gram, født 1887. Han viet forøvrig Max Manus og Tikken Manus etter krigen. Gregers’ mor het Ingrid Meyer Sønderaal, og var født i 1888 i Stavanger. Gregers var sønnesønn av Gregers Winther Wulfsberg Gram (1846-1929) som Norges statsminister i Stockholm i hele to perioder under unionstiden med Sverige.

Gregers før krigen

Gregers tok examen artium i 1937. Etter rekruttskolen og vinterrekruttskole tidlig i 1940 startet han jus-studier ved Universitetet i Oslo.

Gregers under krigen

12. mars 1943:
Dro i felttjeneste. Droppet i fallskjerm over den østlige delen av Oslo.

24. mai 1943:
Returnerte til Storbrittania.

11. oktober 1943:
Dro i felttjeneste

14. november 1944:
Rapportert å ha gått i bakhold og drept.

Gregers deltok i kampen mot okkupasjonsmakten i Hamar-området våren 1940, og han ble tatt til fange to ganger. Når kampene i den sørlige delen av Norge stagget av, involverte Gregers seg tidlig i motstandsarbeidet, men måtte flykte til Sverige sommeren 1941. Derfra reiste han videre til Storbritannia hvor han fikk opptrening i propagandaarbeid bak fiendens linjer. Gram kom med i Kompani Linge (NORIC1), og ble fenrik der med en rekke spesialtrening. I mars måned ble Gregers og Max Manus sluppet ut i fallskjerm over Østmarka i Oslo for å gjennomføre operasjon «Mardonius». Operasjon «Mardonius var myntet på å angripe tysk skipstrafikk i Oslo-fjorden. Bl a ble skipene Ortelsburg og Tugela senket. Gram og Manus returnerte til Storbritannia, gjennom Sverige. Gregers Gram mottok Krigskorset med sverd for operasjon «Mardonius».

22. november 1943 blir Gregers, sammen med tre andre, igjen sluppet ned i fallskjerm over Østmarka. Denne gangen i operasjon «Bundle» hvor målet igjen var å sabotere tyske båter i Oslo. Lille julaften 1943 mislyktes operasjonen. Delvis grunnet tekniske årsaker.

I løpet av våren 1944 kom Gregers med i Oslogjengen. Han ble umiddelbart med i en rekke dristige aksjoner. Blant annet var han med på å sprenge Arbeidskontoret i Akersgata 55 i Oslo 19. mai.

Gregers etter krigen

Fra Gregers Grams bisettelse kan man lese følgende i Aftenposten fra 2. august 1945:
I Det nye krematorium ble det 1. august 1945 holdt en meget stemningsfull minnehøytidlighet da fenrik, stud. jur. Gregers Grams urne ble bisatt der. Urnen hvilte på katafalken som var dekket med et stort norsk flagg, og urnen selv var prydet emd et lite norsk flagg og blomster. Rundt katafalken lå et helt teppe av blomster og store kranser, bl a signerte fra Forsvarets Overkommanda, Høyre s sentralstyre, kamerater i kompani Linge, i Derby, i Bundle, Konservative studenter, Russekullet i Fredrikstad 1938, Ullern Unge Høyre og andre. En tallrik sørgeskare hadde fylt kapellet til siste plass. Seks norske soldater dannet æresvakten om urnen og Sportsklubben Njård var møtt frem med floromtvunnet banner. Den vakre og gripende sørgehøytidlighet ble innledet med strykemusikk, «Ved Rondane» av Grieg, hvoretter koret sang salmen «Alltid freidig når du går». Sokneprest Olaf Strømme, Ris kirke, forrettet. Han tegnet et meget vakkert bilde av den unge Gregers Gram, som ble revet bort i kampen for sitt eget land. Gram hadde alle de egenskaper som vi har lært å sette pris på, uforferdethet, mot og en selvdisiplin som vi står beundrende overfor. Hans innstilling og hans innsatskjenner alle nå, han kjempet tappert og intenst for vårt land, og hans karakter tjener som mønster for venner og bekjente. Hans gjerning vil leve etter ham. Han var den varme, gode, kjærlige sønn og bror, sine foreldres glede og sine søskens stolthet. Pastoren takket til slutt Gregers Gram for hva han hadde utrettet og lyste, fred over hans minne. Etter talen sang koret salmen «Den store hvite flokk». På katafalken ble det lagt ned kranser fra kompani Linge, fra Hjemmestyrkenes Sentralledelse og fra Sportsklubben Njård. Urnen ble så ført ut til gravstedet, og her sang koret før og etter jordfestelsen salmen «Tenk når engang den tåke er forsvunnet».. Gregers Gram ble post mortem tildelt Krigskorset med to sverd. Han har fått en gate i Oslo oppkalt etter seg, og ikke minst kan man se en byste av Gregers Gram, laget av kunstneren Nina Sundbye, ved Njårdhallen i Oslo. Bysten ble avduket av Max Manus og Gunnar Sønsteby i 1994. Man kan besøke Gregers’ gravsted på Vestre Gravlund i Oslo.

Artikkelen om Gregers Gram oppdateres … Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du har historier, bilder og fakta om Gregers.